TR - EN

PAKETLER

 

Basic:

Bu paket, her seviyede takımın veya sportif organizasyonun antrenman, medikal ve test verilerini girebileceği 3 ana modülden oluşmaktadır. Veri girişi sadece manuel olarak yapılabilecek olup, 3. parti teknolojilerin sisteme otomatik entegrasyonu ve departmanlar arası iletişim ağı bu pakette mevcut değildir.

 

Basic Mobile:

Bu paket, Basic pakete ek olarak oyuncuların, mobil cihaz uygulaması ile sisteme entegre edilmesini sağlayan “Oyuncu Portalı” nı, bu portal ile toplanan verilerin görüntülenebilmesini, analiz edilebilmesini, oyuncuların yüklenmeye verdikleri fizyolojik, fiziksel, mental cevapların ve beslenme alışkanlıklarınının takip edilebilmesini sağlayan "Günlük Rapor" modülünü içermektedir.

 

Pro:

Bu paket, profesyonel bir takımın, olması gereken tüm verilerini (antrenman, müsabaka, drill seçenekleri, medikal, test, monitörizasyon, takvim/planlama) toplayabileceği, saklayabileceği ve analiz edebileceği merkezi yönetim paketidir. Tüm departmanların dahil olduğu takım içi iletişim ağına sahiptir. Kullanılan 3.parti teknolojilerin (GPS, Müsabaka Kamera Takip Sistemleri, Test Ekipmanları, Nabız Sensörleri vb) sisteme entegrasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir.

 

Pro Mobile:

Bu paket, Pro pakete ek olarak hem oyuncuların sisteme entegre edilmesini ve iletişim ağına dahil edilebilmesini; böylelikle yüklenmeye verdikleri fizyolojik, fiziksel ve mental cevaplar ile beslenme alışkanlıklarının takip edilebilmesini sağlayan “Oyuncu Portalı” nı hem de tüm ekiplerin takım güncel durumuna (antrenmana ve müsabakaya uygunluk durumlarını, medikal problemleri, toparlanma skorlarını, risk uyarılarını vb) ulaşabilmelerini sağlayan mobil uygulamayı içermektedir.

 

Pro Advanced :

Bu paket, Pro Mobile paketine ek olarak Monilabb’ın sektörel tecrübe, akademik çalışma ve spor analitiğini kombine ederek geliştirdiği, sisteme girilen spesifik tüm verileri süzgeçten geçirerek bilgiye dönüştüren, özgün ve benzeri olmayan “Risk Analizi” modülünü içermektedir. Bu modülün etkin kullanılabilmesi için belli bilimsel şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar tanıtım sırasında kullanıcıya aktarılacaktır.

 

Custom:

Bu paket, esnek altyapısı sayesinde, kulüplerin, takımların, federasyonların, sporcu sağlığı merkezlerinin, akademik kurumların ve/veya ilgili her türlü organizasyonun imkanları veya gereksinimleri doğrultusunda yapılacak görüşmelerden sonra sisteme yapılacak ek modül ve/veya modifikasyonları içermektedir.

 
Copyright © 2013 MONILABB - KARİP NETWORK